Privacy Statement
Deze website is ontworpen mede met het oog op de wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden verzameld en verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Door uw gegevens in te voeren geeft u ondubbelzinnige toestemming voor deze gegevensverwerking en de opslag daarvan ten behoeve van de aangegeven specifieke doeleinden. Er worden nooit gegevens aan derden verstrekt. Indien de doeleinden vervuld zijn of zoveel eerder als wettelijk wordt aangegeven, worden uw gegevens verwijderd.

Uw werkgever kan eveneens een verzoek doen tot het verwijderen van uw gegevens door een email te sturen aan: KISS@PWG.NL of te bellen met 0113 213440.

Mocht u opmerkingen of vragen hebben over KISS dan kunt u een email sturen aan: KISS@PWG.NL of te bellen met 0113 213440.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over deze website dan kunt u een email sturen aan: KISS@PWG.NL